گیمپلی از بازی left 4 dead 2🪓⚔ Left 4 Dead

گیمپلی از بازی left 4 dead 2🪓⚔

دوستان متاسفانه گیمپلی خوبی نشد چون قبلش داشتم csgo ضبط میکردم و سیستم ارور داد و من نتونستم از csgo براتون گیمپلی بزارم _-_-_-_-_-_-_-_-_ …

YouTube video

All videos are the property of their respective owners. original vídeo

See also  Left 2 Go 2 MacDonalds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *